Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan eşya hukukunun önemli bir kısmını gayrimenkul hukuku oluşturmaktadır. Bugün taşınmaz denildiği zaman çok kapsamlı bir kavramla karşılaşmış olmaktayız. Taşınmaz kavramı çok katlı rezidans, plaza, apartman, site, arazi ve tarla gibi birçok alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar büyük oranda tapu kayıtlarına konu olurlarken tapu kaydında yer almayacak olanları da bulunmaktadır. Ancak ne olursa olsun her türlü taşınmaza ilişkin mesele gayrimenkul hukuku içerisinde yer bulmuştur.

Gayrimenkul hukuku içerisine tapu işlerinin yapılması ile birlikte buradan doğan iptal ve düzeltme davaları, ayni hak kurulması – şahsi hak kurulması işleri, yapı projelerinin hukuk kurallarına uygun olarak çizilmesinin denetimi, taşınmazlara ilişkin idari davalar, kat irtifakı – kat mülkiyeti kurulması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ve bunları satmaları ve daha birçok dava ve sözleşme hazırlama işleri girmektedir. Görüldüğü üzere bu kavram çatı bir kavramdır. Bunun içinde idare hukukuna, medeni hukuka, eşya hukukuna, ceza hukukuna ve hukukun başka birçok alanına temas eden iş ve işlemler yer almaktadır.

Türkiye inşaat bakımından zengin bir ülke konumundadır. Bununla beraber her bir inşaat için bir çok hukuki iş ve işlemler de beraberinde ortaya çıkmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması, eser, hizmet, satış, kira, arsa payı veya kat karşılığı inşaat vb. sözleşmelerin hükümlerinin hukuki zeminde gerçekleştirilmesi gayrimenkul hukukuna yönelik bilginin ve araştırmanın sürekliliğine bağlıdır. Bu işlerin avukat ile takip edilmesi bir zorunluluk değildir. Ancak sürekli değişen mevzuatın takibi ve yorucu dava takibi işlerini herkes her zaman yapamayabilir. Bu nedenle deneyim sahibi bir gayrimenkul hukuku avukatının hukuki desteği her zaman yararlı olacaktır. Temar Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımız Gayrimenkul Hukuku alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu sayede mevzuatların düzenli takibi, yeni mevzuatlara yönelik adımların atılması konusunda sizlere profesyonel destek tarafımızca sunulmaktadır.

Gayrimenkul hukuku hakkında daha detaylı bilgi almak ve danışmanlık talepleriniz için İletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi...

Kira Hukuku

1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken...

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin...

Miras Hukuku

Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku...

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan...

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileler ile bağlantılı konularla ilgilenen, medeni kanun kapsamında karşımıza çıkan bir hukuk dalıdır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz süreç...