Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan hukuk dalı Sigorta Hukuku olarak adlandırılır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak Sigorta Hukuku konusunda gerekli ayrımların yapılması ve kurallar çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülebilmesi için hukuk hizmetlerine ek olarak danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.

Sigorta Hukuku en geniş tanımıyla ele almak gerekirse “Hususi” ve “Sosyal” sigorta hukuku olmak üzere iki temel alt başlığa ayrılmaktadır. Hususi Sigorta; farklı bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli senaryolara karşı güvence altına almak adına hür iradeleri ile oluşturdukları riziko teminatlarıdır. Sosyal Sigorta; belirli halk gruplarının sosyal anlamda güvenliklerinin sağlanabilmesi amacıyla kanun tarafından çoğu durumda zorunlu kılınmış mecburi yapılması gereken bir sigortadır.

Ülkemizde sigortacılık sektöründe hızlı bir yükseliş ve gelişimin gözlemlenmesiyle birlikte sigorta uygulamaları sonrasında hukuki uyuşmazlıklarda da hızlı bir artış yaşanmaktadır. Sigortacılık uygulamalarında rizikonun gerçekleşmiş olup olmadığı, durumun yapılan sigorta kapsamında yer alıp almadığı, kusur derecesi ve tüm bu durumların sözleşmeye olan etkisi, ödemenin kusurlu kişiye rücu edilmesi gibi birçok husus hukuki anlaşmazlıkları doğurabilmektedir.

Temar Hukuk, sigorta hukuku kapsamında profesyonel bir iş anlayışı ile genel danışmanlık hizmeti vermektedir. Kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal risklerin yanı sıra sağlık, emeklilik ve hayat sigortası gibi alanlarda hizmet sağlayan sigorta şirketleri başta olmak üzere birçok kuruma sigortalı ve diğer poliçe lehtarları konusunda yasal takip ile ilgili durumlar ve hukuki danışmanlık hizmetleri tarafımızca en iyi şekilde sağlanmaktadır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Kısaca; Sigorta ilişkisi ve sigortacılıkla meşguliyeti bulunan işletmelerin tüm çalışma ve faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlayan hukuk kuralları bütününü belirli bir sistem çerçevesinde inceleyen hukuk dalına Sigorta Hukuku denmektedir.

Sigorta Hukuku’nun ortaya çıkmasının arkasında yatan en büyük nedenlerden birisi ise sigortacılık kavramının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıdır. Sigorta uygulamaları sebebiyle meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların sayısında gözlemlenen hızlı artış Sigorta Hukuku’nun doğmasına neden olmuştur. Temar Hukuk Danışmanlık, sigortacılık uygulamasında rizikonun meydana gelip gelmediği ve yaşanmış senaryonun sigorta kapsamına dahil olup olmadığı, seviye olarak kusur durumunun belirlenmesi ve ilgili kusur durumunun sözleşme olan etkisi gibi birçok konuda yaşanabilecek hukuki sorunlarda en doğru şekilde yardımcı olmaktadır.

Temar Hukuk Tarafından Sağlanan Bazı Sigorta Hukuku Hizmetleri

Temar Hukuk olarak sigorta ve sigortacılık alanlarında yaşanan tüm anlaşmazlıkların çözümü konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Tarafların haklarını savunabilmeleri ve öğrenebilmeleri için geniş ve açıklayıcı ifadeler içeren doğru bir hizmet sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

Başta olmak üzere Sigorta Hukuku kapsamına giren tüm alanlarda hizmet vermekteyiz. Siz de sigorta hukuku konusunda daha detaylı bilgi almak veya danışmanlık talepleriniz için İletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi...

Kira Hukuku

1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken...

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin...

Miras Hukuku

Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku...

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan...

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileler ile bağlantılı konularla ilgilenen, medeni kanun kapsamında karşımıza çıkan bir hukuk dalıdır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz süreç...