1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken iki farklı kanundaki hükümler yürürlükten kaldırılarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında toplanmıştır. Ayrıca kira hukuku, Borçlar Kanunu dışında bazı özel kanunlarla da koruma altına alınmaktadır.

Kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme olan kira sözleşmesi uygulamada çok sık olarak kullanılmakta ve beraberinde de birçok hukuki sorun getirmektedir. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları gibi bildiğimiz kiralar dışında, Finansal Kiralamalar, Filo Kiralaması, Ürün Hasılat Kirası gibi çok çeşitli kira sözleşmeleri bulunabilmekte, karma bir sözleşme olarak değerlendirilen franchise sözleşmelerinde dahi kira hukukunu ilgilendiren unsurlar bulunmaktadır.

Özellikle uygulamada Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında malikler ve kiracılar açısından ilk aşamada sözleşmelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve iki tarafın da ortak menfaati yönünde hükümler içermesi gerekmektedir. En başından kira hukuku avukatına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Kira hukuku alanında uygulamada en sık karşılaşılan hususlardan biri de tahliye davaları olup tahliye sebepleri çeşitlilik göstermekte; kiracıdan veya kiraya verenden kaynaklı tahliye sebepleri ortaya çıkabilmektedir.

Temar Hukuk olarak Kira Hukuku alanındaki Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi...

Kira Hukuku

1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken...

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin...

Miras Hukuku

Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku...

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan...

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileler ile bağlantılı konularla ilgilenen, medeni kanun kapsamında karşımıza çıkan bir hukuk dalıdır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz süreç...