Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir. Miras düzenlemeleri temelde mülkiyet hakkını korumakta, miras hakkı önemine binaen Anayasal düzlemde tanınmış bir haktır. En temel norm olan Anayasa’nın 35. maddesi herkesin miras hakkı sahibi olabileceğini ve bu hakkın ancak kamu yararı güdülerek kanunla sınırlandırılabileceği şekilde hükme bağlanmıştır.

Miras hukukuna ilişkin ihtilaflarda uygulanacak hükümler Türk Medeni Kanunu içerisinde 495 – 682. maddeler arasında açıkça yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu ve dolayısıyla günümüzde uygulanan miras hukuku, İsviçre Medeni Kanunu’ndan esinlenerek günümüzdeki halini almıştır. Bugün Türk miras hukuku düzeninde ise zümre sistemi esas alınmaktadır. Buna göre miras paylaşımı zümre sistemine göre yapılacak ve miras hiçbir şekilde ortada kalmayacaktır.

Miras hukuku miras bırakanın ölümü ile mallarının intikal etmesi sürecine temas eden her türlü durumu düzenlemiştir. Buna bağlı olarak miras bırakanın ölmeden önce ölüme bağlı olarak gerçekleşecek sonuçları düzenlemesi, vasiyetname hazırlaması, istemediği kişiyi mirasçılıktan çıkarması, miras sözleşmesi yapması, vasiyeti tenfiz memuru ataması, tasarruf nisabı üzerinde dilediğince tasarruf edebilmesi gibi ölümden önce yapılacak işler miras hukukunun içinde yer almaktadır. Ayrıca miras bırakanın ölümü ile kimlerin külli halef sıfatı ile mirasa hak kazandığını, miras paylarının ne şekilde olacağını, miras mallarının idaresinin nasıl yapılacağını, mirasın reddini, mirastan feragat etmeyi ve en önemlisi tenkis hesabı (kim ne kadar değer alacak) yapmayı da kapsar. Son olarak tasfiye sürecinin yapılıp malların paylaştırılması ile miras hükümleri nihayete erer.

Miras hukuku mülkiyet hakkı ile yakından ilgilidir ve buradan büyük davalar doğmaktadır. Bu noktada kimi zaman paylaşma yapılabilmesi için birkaç farklı davanın açılması ve birden fazla işlemin gerçekleşmesi gerekebilmektedir. Miras paylaşımı süreci çoğu zaman zorlu geçer. Bu nedenle sürecin deneyimli bir miras avukatı tarafından yönetilmesi yahut uzman bir miras avukatının hukuki danışmanlığı eşliğinde sürdürülmesi kişilerin her zaman yararına olacaktır. Temar Hukuk olarak alanında uzman avukatlarımız ile miras hukuku süreçlerinde sizlere en doğru danışmanlık ve avukatlık hizmetinin verilmesini sağlamaktayız.

Miras hukuku hakkında daha detaylı bilgi almak ve avukatımıza danışmak için İletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi...

Kira Hukuku

1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken...

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin...

Miras Hukuku

Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku...

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan...

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileler ile bağlantılı konularla ilgilenen, medeni kanun kapsamında karşımıza çıkan bir hukuk dalıdır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz süreç...