Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku gibi mevzuatlar hukukun parçaları iken ticaret ve şirketler hukuku da ticari hükümlerin olduğu ayrı bir yasal bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ticaret ve şirketler hukuku çoğunlukla borçlar hukuku ile karıştırılmaktadır. Ancak bilinenin aksine bu iki hukuk birbirinden ayrılmaktadır. Bahsettiğimiz hukukun asıl ayağı, yani temellendirilmesi 2011 tarihinde çıkarılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret ve şirketler hukukunda bir tanımlama yapacak olursak şirketlerin birbiri arasındaki alışverişi, işleyişi, belgeleri ve bunların kanunlara uygunluğunu denetleyen bir hukuk bölümü olarak ifade edilmektedir.

Ülkemizdeki ticari kanunlar Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmakta ve yasal olarak işlenmektedir. Ticaret ve şirketler hukukundaki hüküm ve uygulamaları örnek bir maddeleme yapacak olursak,

Ticaret Hukuku ile Borçlar Hukukunun Farkı

Ticaret ve şirketler hukuku ile borçlar hukukunu ayırdığımızda tüm vatandaşları ve kısmi olarak esnafları ilgilendiren hukuki bölüm borçlar hukuku olacaktır. Diğer hukuki tabir olan ticaret hukuku ise genel anlamda ticaret işletmelerini kapsamaktadır.

Borçlar hukukunda seçme hakkı bulunmaktadır. Örnek olarak verecek olursak istediği şekilde borçlanabilir ya da borç verebilme hakkı bulunmaktadır. Yani noter gibi şartlar aranmayıp bu sözlü şekilde de olabilmektedir. Borçlar hukukunda bu işleme “Şekil Serbestisi” adı verilmektedir.

Ancak ticaret ve şirketler hukukunda ise borçlar hukukunun aksine borçlanma işlemi yalnızca hukukun belirlediği çerçeveye sığacak biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Yani seçme hakkı bulunmamaktadır. Ticaret ve şirketler hukukunda bu işleme “Şekil Şartları” adı verilmektedir.

Bu Ticaret Hukukundaki ilkelerden biridir. Buna örnek olarak herhangi bir tapu işleminin tapu dairesinde ya da ilgiliyse noter dairesinde yapılması gerekmektedir. Başka şekilde yapılacak borçlanma işlemleri ise hukuken geçersiz sayılmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun Kapsadıkları

Ticaret ve şirketler hukuku, altı ayrı maddeye ayrılmaktadır. Bunlar ise,

Ticari işletme hukuku,
Sigorta hukuku
Taşıma hukuku,
Kıymetli evrak hukuku,
Deniz ticareti hukuku,
Şirketler hukuku olarak tanımlanmaktadır.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku kapsamına giren bir hukuk parçasıdır. Şirketler hukuku ülkemizde 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına girmiştir. Şirketler hukuku en son kanuni olarak 2011 yılında 6102 sayılı henüz yeni olan ve adı Türk Ticaret Kanunu olan yasaların yürürlüğe girmesi itibariyle son haline evrilmiştir.

Şirketler hukuku ile alakalı mevzuat ve hükümler yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan 124. madde ile 644. madde arasında bulunan kısımda işlenmektedir.

İş Hukuku

İş hukuk dünya çapında işçi haklarını koruma kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işveren ve işçi ilişkilerini koruma gibi...

Kira Hukuku

1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken...

Tüketici Hukuku

Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin...

Miras Hukuku

Miras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenlemektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, taşınmaz manasına gelmektedir. Gayrimenkul hukuku bugün taşınmazlara yönelik her türlü hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu içerisinde...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, diğer bir adıyla ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönü olarak adlandırılmaktadır. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku...

Sigorta Hukuku

Sigorta ilişkisi ve sigortacılık ile ilgilenen tüm işletmelerin çalışma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve tüm bu kuralları belirli bir sistem içerisinde inceleyerek sunan...

Aile Hukuku

Aile Hukuku, aileler ile bağlantılı konularla ilgilenen, medeni kanun kapsamında karşımıza çıkan bir hukuk dalıdır. Temar Hukuk Danışmanlık olarak hizmet verdiğimiz süreç...