İcra Hukuku, alacaklı kişilerin alacağının mümkün olan en kısa sürede , devlet kuvvetinin yardımıyla , zorla getirilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas Hukukunda cebri icranın konusu borçlunun bizzat kendisi (yani vücut bütünlüğü) değil, malvarlığıdır. Diğer bir deyişle cebri icra borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur. Şüphesiz borçlunun da bütün malvarlığı değil, ancak borcuna yetecek kadar malvarlığı icraya konu olabilmektedir.

İcra ve İflas Hukukunun bir başka özelliği de, alacaklının ayni olarak tatmin edilmesi değil, parasal olarak tatmin edilmesidir. Yani, İcra Hukukunda borçlunun borcuna karşılık alınan mallar direkt olarak alacaklı kişi veya kuruma verilmemektedir. İcra Hukukunda borca denk gelen mallar haczedilir, satılır ve alacaklı kişi veya kuruma malların satış bedelinden ücret ödenmektedir. Öte yandan icra organları, cebri icra yetkisini uygularken alacaklı şahıs ile borçlu şahısın menfaatlerini mümkün oldukça dengelemelidir. Bu amacı gerçekleştirirken ölçüsüz davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.

İcra takibi, bir dava açılması anlamına gelmemektedir. Sadece borçlu borcunu ödemesi için devletin icra organınca (yetkili icra dairelerince) takip edilmektedir. Bu nedenle icra takibi başlatıldığında taraflar davalı ve davacı olarak değil, borçlu ve alacaklı olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda takibin taraflarında birden fazla kişinin yer alması da mümkün olabilmektedir. Böyle durumlarda bazen zorunlu bazen de ihtiyari takip arkadaşlığından bahsedilebilmektedir.

Çeşitli sebeplerle hakkınızda icra takibi açılmışsa icra takip türüne göre icra dairesi ya da icra mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz. İcra takibine yapılacak olan itirazın uzman bir icra avukatı ile yapılması hak ve zaman kaybı yaşanmaması adına oldukça önemlidir. TEMAR Hukuk & Danışmanlık bünyesinde bulunan uzman icra avukatlarımız sürecin yürütülmesi ve itirazın doğru şekilde yapılması adına sizlere destek olmaktadır.

İcra Hukuku hakkında daha detaylı bilgi almak ve uzman bir avukattan danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız İletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.