6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, TEMAR Hukuk & Danışmanlık olarak tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine müracaat, kararlarına itiraz ve kararların takibi aşamalarında destek sağlıyoruz.

TEMAR Hukuk & Danışmanlık, gerek tüketici gerekse üretici, ithalatçı veya satıcıların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihtiyaç duydukları her alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

TEMAR Hukuk & Danışmanlık olarak tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.